31 de maig 2013

Cessió de Diapositives de Mossèn Joan Bajona

Us informem que Mossèn Joan Bajona de Balsareny ha cedit a la biblioteca el seu fons de diapositives de la Colònia Soldevila i Balsareny. Ja en podeu consultar una part a la nostra pàgina de Flickr. Us agradarà! http://www.flickr.com/photos/bbalsareny/ "Mossèn Joan Bajona Pintó, amb NIF 39269254C amb domicili a la Plaça de l’Església s/n 08660 de Balsareny, que actua en nom i representació pròpia. MANIFESTA Que és propietari d’un conjunt de diapositives i fotografies que considera d’interès per a la col•lectivitat pel seu valor informatiu i cultural i que en vol afavorir la preservació i la divulgació. És també titular dels drets d’explotació. Que per aquests motius desitja fer-ne donació a títol gratuït a favor de la Biblioteca Pere Casaldàliga de Balsareny. Així mateix desitja cedir els drets d’explotació per facilitar-ne la utilització. Que les imatges constitueixen un conjunt de aproximat de 1.500 diapositives en color des dels anys 1960 fins al 1999 de temes diversos: La Colònia Soldevila, l’Església de St. Esteve, Balsareny, Carnaval, Port Aventura, Manualitats, Pessebres, Sortides i Postes de sol, Romànic, Bolets, Pirineu Aragonès, Flors, etc). I aproximadament 150 fotografies en color i en blanc i negre sobre Balsareny i els Traginers dels anys 90 del segle XX i els anys 10 del segle XXI. Que aquesta donació i la seva plena validesa queden condicionades al compliment per part de la Biblioteca Pere Casaldàliga de Balsareny de les condicions següents: a)Custodiar les imatges a l’Arxiu Fotogràfic de Balsareny de la Biblioteca Pere Casaldàliga i assumir les despeses de conservació i si escau, de restauració. b)Efectuar una descripció que en faciliti la identificació i localització c)Identificar el conjunt de documents amb el títol: [Fons Mossèn Joan Bajona] i tractar-lo com a una unitat d)Fer constar la pertinença de cada un dels documents a [Fons Mossèn Joan Bajona] en qualsevol acte de comunicació o ús. e)Obrir les imatges a consulta pública Que en relació als drets de propietat intel•lectual dels quals n’és titular, vol autoritzar els actes de reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la posada a disposició per mitjà d’internet, que siguin necessaris per a les finalitats de servei públic pròpies de la Biblioteca Pere Casaldàliga. Aquesta autorització no es limita temporalment ni territorialment. Per aquests motius i amb aquestes condicions en aquest acte en fa lliurament a la Biblioteca Pere Casaldàliga de Balsareny, a Balsareny essent el dia 28 de maig del 2013 Signat: Mossèn Joan Bajona Pintó Rebut per Ma. Jesús Rodríguez Melero Directora de la Biblioteca Pere Casaldàliga de Balsareny"

1 comentaris:

Josep ha dit...

Moltes gràcies, Mossèn Joan.
Tots t'estimem.
Una abraçada!

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Free Samples By Mail