4 d’abr. 2013

Exposició de facsímils

Fins al 14 d'abril a la biblioteca!Es tracta de presentar una petita selecció d’edicions en facsímil d’obres cabdals de la llengua i de la literatura catalanes. És una mostra interessant perquè ens permet veure com eren algunes de les grans obres que han configurat la història de la llengua catalana, des de les Homilies d’Organyà (segle XII-XIII), la Crònica de Jaume I (segle XIII, manuscrit del XIV) i el primer text literari imprès a la península: les Trobes en lahors de la Verge Maria (1474), fins als diccionaris catalans dels segles XV a XVIII: el Liber Elegantiarum (1489), el Vocabulari català-alemany i alemany-català de Joan Rosembach (1502), el Diccionari llatí-català i català-llatí de Nebrija i Busa (1507),  el Thesaurus puerilis d’Onofre Pou (1580) i el Diccionario valenciano-castellano de Carles Ros (1764); les Regles d’esquivar vocables o mots grossers o pagesívols  de pere M. carbonell (1492); el popular tractat d’agricultura Llibre del Prior (1617); la Gramàtica i apologia de la llengua catalana de Josep Pau Ballot (1813); les actes del I Congrés Internacional de Llengua Catalana (1906); la primera Gramática catalana de Fabra (en castellà, 1912) i, també de Fabra, la Gramàtica catalana oficial de l’IEC (1918). La mostra es completa amb els originals del primer Diccionari General de Pompeu Fabra (1932) i de la quarta edició del Diccionari ortogràfic de Fabra (1917, quarta edició 1937), així com el facsímil (1906) i l’original de la segona edició (1928) d’Els fruits saborosos, de Josep Carner. Recomanable per als interessats en la història de la llengua catalana, que podran fullejar els textos i embadalir-s’hi.


Anònim: Homilies d’Organyà. Finals del segle XII o començament del XIII. Manuscrit, 8 fulls de pergamí (180 x 125 mm; facsímil: Fundació Revista de Catalunya, 1989; un altre facsímil: Barcino, Barcelona, 2001). En lletra postcarolíngia amb influència pregòtica. Un dels documents literaris més antics conservat en llengua catalana.


Jaume I: Libre dels feyts d’armes de Catalunya (‘Crònica de Jaume I’). Cap a 1276. (manuscrit de 1343, Biblioteca Universitària de Barcelona; facsímil: Universitat de Barcelona, 1972). 408 pàg. La primera de les quatre grans cròniques medievals, dictada pel mateix rei Jaume el Conqueridor. En lletra gòtica.


Diversos autors: Trobes en lahors de la Verge Maria. València, 1474. El primer text literari imprès a la península ibèrica; abans s’havien publicat a Segòvia les actes d’un sínode episcopal (1472) i a Barcelona un tractat d’Aristòtil en llatí (1473). (facsímil: Llibreria París-València, 1979). 112 pàg. En tipografia romana.


Joan Esteve: Liber Elegantiarum. Diccionari català-llatí. Venècia, 1489. (facsímil: Inculca, Castelló de la Plana, 1988). 395 pàg. En tipografia gòtica.


Pere Miquel Carbonell: Regles d’esquivar vocables o mots grossers i pagesívols. 5 pàg. dintre d’un còdex manuscrit més extens. Barcelona 1492. (facsímil: IEC, Barcelona 1999).


Joan Rosembach: Vocabulari molt profitós per aprendre lo Català Alemany i lo Alemany Català. Perpinyà, 1502. 144 pàg. (facsímil: DEE, Frankfurt am Main, 1991). En tipografia gòtica.


Elio Antonio de Nebrija i Gabriel Busa: Diccionario Latín-Catalán y Catalán-Latín . Barcelona, 1507. (facsímil: Puvill Libros SA, Barcelona, 1987). 250 pàg. En tipografia gòtica.


Onofre Pou: Thesaurus puerilis. Diccionari català-llatí. Barcelona, 1580. 444 pàg. (facsímil: Llibreria París-València, 1979)


Miquel Agustí: Llibre dels secrets d’agricultura, casa rústica i pastoril (‘Llibre del Prior’). Barcelona, 1617. 432 pàg. (facsímil: Alta Fulla, Barcelona 1984). 410 pàg.


Carles Ros: Diccionario Valenciano-Castellano, València 1764. 350 pàg. (facsímil: Llibreria París-València, 1979)


Josep Pau Ballot: Gramatica y apología de la llengua Cathalana. Barcelona, 1813-14. 301 pàg. (facsímil: Alta Fulla, Barcelona, 1987).


Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Barcelona, 1906. 701 pàg. (facsímil: Fundació II Congrés de Internacional de la  Llengua Catalana, Barcelona, 1986).


Josep Carner: Els fruits saborosos. Barcelona, 1906 (facsímil: La rosa als llavis, s.d. [1980?])


Josep Carner: Els fruits saborosos. Segona edició revisada. LM, Joan Sallent, impressor, Sabadell, 1928 (original).


Pompeu Fabra: Gramática de la lengua catalana. Barcelona, 1912. 480 pàg. (facsímil: Leteradura, Barcelona, 1977)


Pompeu Fabra: Diccionari ortogràfic. Barcelona, 1917. 4a. edició, 1937. 449 pàg. (original).


Pompeu Fabra: Gramàtica catalana. Barcelona, 1918. 135 pàgines (facsímil; IEC, 2006, amb algunes modificacions respecte a la primera edició).


Pompeu Fabra: Diccionari General de la Llengua Catalana. Primera edició, Barcelona, 1932. 1.283 pàg. (original).

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Free Samples By Mail